Teràpia familiar sistèmica
Principis teòrics de la teràpia familiar.
El genograma tècnic de diagnòstic.
Com explorar el propi arbre familiar.
Tècniques d'intervenció per generar canvis en les dinàmiques familiars.
Tipus de famílies i vinculacions. Els models familiars del segle XXI.

DILLUNS

DE 17 A 18.30 H

CLASSE ONLINE

PROFESSORAT

Paula Baró

INSCRIPCIONS

25 euros

Clica per fer la inscripció

CALENDARI

15, 22 de febrer
1, 8, 15, 22 de març
12, 19, 26 d'abril
3, 10, 17, 24 de maig