El Teatre: un regal dels Déus.
Aquest és un Curs de Teatre que consta de tres Mòduls ben definits: Primera Part: Mòdul Teòric. Segona Part: Mòdul Pràctic de Llenguatges Dramatúrgics. Tercera Part: Mòdul Pràctic de Llenguatges Escènics.
Al Mòdul Teòric, farem un breu recorregut per la història del teatre.
Al Mòdul Pràctic de Llenguatges Dramatúrgics, aprendrem les principals tècniques de la creació dramatúrgica .
Al Mòdul Pràctic de Creació Escènica, treballarem els diversos llenguatges propis de la creació escènica.
L’objectiu és poder arribar a la creació d’una obra escènica i la seva posta en escena.

DIJOUS

DE 17 A 18.30 H

CLASSE ONLINE

PROFESSORAT

Assumpció Rodríguez

INSCRIPCIONS

25 euros

Clica per fer la inscripció

CALENDARI

18, 25 de febrer
4, 11, 18, 25 de març
8, 15, 22, 29 d'abril
6, 13, 20, 27 de maig