Què és una fotografia matemàtica?

Si mireu al vostre voltant veureu la gran quantitat d'objectes que, d'alguna manera, expressen algun contingut matemàtic o tenen formes geomètriques. Una foto matemàtica és quan hi ha una intencionalitat per part de l’autor. Aquesta intencionalitat es mostra amb el títol. Dintre de la fotografia matemàtica existeix una gran diversitat temàtica i conceptual:
Probabilitats, rectes, paral·leles, simetries, percentatges, trigonometria, corbes, figures geomètriques (quadrats, triangles, hexàgons, cubs, tetràedres, ...), nombres, estadístiques, mesures, angles, paràboles, hipèrboles, longituds, volums, el·lipsis, circumferències, perpendicularitats, teoremes de Pitàgores, de Tales, etcètera.
El nostre entorn està farcit d'aquestes coses. Doneu-li un toc estètic, personal i divertit i ja teniu la fotografia matemàtica!
Teniu alguns exemples en el concurs de fotografia matemàtica de l’ABEAM

Nova edició 2018
III Concurs de Fotografia Matemàtica

Consulteu les bases i presenteu els vostres treballs a través del formulari adjunt.

email

títol de la fotografia

Posa al document el mateix títol de la fotografia.
Adjunta la fotografia en format .jpg. Màxim 5 Mb.

Posa al document el mateix títol de la fotografia.
Adjunta les dades de contacte en format .pdf o .doc.

Tots els camps son obligatoris.