Què és una fotografia matemàtica?

Si mireu al vostre voltant veureu la gran quantitat d'objectes que, d'alguna manera, expressen algun contingut matemàtic o tenen formes geomètriques. Una foto matemàtica és quan hi ha una intencionalitat per part de l’autor. Aquesta intencionalitat es mostra amb el títol. Dintre de la fotografia matemàtica existeix una gran diversitat temàtica i conceptual:
Probabilitats, rectes, paral·leles, simetries, percentatges, trigonometria, corbes, figures geomètriques (quadrats, triangles, hexàgons, cubs, tetràedres, ...), nombres, estadístiques, mesures, angles, paràboles, hipèrboles, longituds, volums, el·lipsis, circumferències, perpendicularitats, teoremes de Pitàgores, de Tales, etcètera.
El nostre entorn està farcit d'aquestes coses. Doneu-li un toc estètic, personal i divertit i ja teniu la fotografia matemàtica!
Teniu alguns exemples en el concurs de fotografia matemàtica de l’ABEAM

Nova edició 2018
III Concurs de Fotografia Matemàtica

El termini de presentació de fotografies ha conclòs.
Gràcies per la vostra entusiasta participació!
El jurat, un cop s'hagi reunit, lliurarà un avís als cinc concursants finalistes.
Tots els participants sereu convidats al lliurament de premis el proper 14 de juny.