Què és una fotografia matemàtica?

Si mireu al vostre voltant veureu la gran quantitat d'objectes que, d'alguna manera, expressen algun contingut matemàtic o tenen formes geomètriques. Una foto matemàtica és quan hi ha una intencionalitat per part de l’autor. Aquesta intencionalitat es mostra amb el títol. Dintre de la fotografia matemàtica existeix una gran diversitat temàtica i conceptual:
Probabilitats, rectes, paral·leles, simetries, percentatges, trigonometria, corbes, figures geomètriques (quadrats, triangles, hexàgons, cubs, tetràedres, ...), nombres, estadístiques, mesures, angles, paràboles, hipèrboles, longituds, volums, el·lipsis, circumferències, perpendicularitats, teoremes de Pitàgores, de Tales, etcètera.
El nostre entorn està farcit d'aquestes coses. Doneu-li un toc estètic, personal i divertit i ja teniu la fotografia matemàtica!
Teniu alguns exemples en el concurs de fotografia matemàtica de l’ABEAM.
Consulteu les bases i el formulari de lliurament de fotografies participants al IV Concurs de fotografia matemàtica de la UPG.