La Universitat Popular de Granollers és una entitat sense ànim de lucre gestionada per persones voluntàries, de caràcter cultural que incorpora una oferta formativa àmplia en diverses branques del coneixement, amb rigor acadèmic i científic.
Arrelada a la capital del Vallès Oriental i des d’una decidida vocació d’obertura a tothom, la proposta educativa de la UPG s’adreça especialment a totes aquelles persones que cerquen una visió de conjunt i una perspectiva integrada dels sabers, independentment de quin sigui el seu nivell d’estudis actual.

La nostra filosofia

Estem convençuts que l’accés a la cultura és un dret de tots els pobles. L’ésser humà necessita de la col·lectivitat, l’associació, l'intercanvi de coneixements, per a la seva realització. La pertinença a una societat i la seva cultura és l’expressió del mateix viure. Participar del patrimoni cultural de la humanitat comporta el compromís de facilitar als altres l’accés a aquesta riquesa. El seu gaudi és l’objectiu de la major part d’institucions i col·lectius dedicats a l’ensenyament.
En la realitat, no tothom té accés a aquest patrimoni, ni tan sols en les societats avançades. Sovint les mancances econòmiques, el caràcter elitista de certes institucions, les estrictes proves de selecció, els programes exhaustius, dificulten l’accés a la formació. El nostre compromís és endinsar-nos en l’univers del coneixement i del saber, fer i facilitar les eines a aquells que vulguin avançar pel mateix camí.

Objectius

La UPG vol promoure l’educació basada en el diàleg, el foment de la reflexió compartida i l’anàlisi crítica com a força motriu de les transformacions socials. Actualment, en plena era de la informació, qualsevol pot accedir a través del seu ordinador a una infinitat de dades respecte a qualsevol tema, la qual cosa no implica una reflexió sobre el mateix.
Davant d’una certa massificació de l’oferta cultural, pensem que convé desvincular l’aprenentatge de l’economia i el benefici material, facilitant l’accés a l’educació a persones de qualsevol estatus socioeconòmic i de qualsevol nivell de formació.
Així doncs, els destinataris dels cursos són totes aquelles persones amb inquietuds culturals i formatives, que consideren l’aprenentatge com un procés necessari que s’estén al llarg de tota la vida.