La Universitat Popular de Granollers és una entitat de caràcter cultural que incorpora una oferta formativa àmplia en diverses branques del coneixement, amb rigor acadèmic i científic.
Arrelada a la capital del Vallès Oriental i des d’una decidida vocació d’obertura a tothom, la proposta educativa de la UPG s’adreça especialment a totes aquelles persones que cerquen una visió de conjunt i una perspectiva integrada dels sabers, independentment de quin sigui el seu nivell d’estudis actual.

La nostra filosofia

Estem convençuts que l’accés a la cultura és un dret de tots els pobles. L’ésser humà necessita de la col·lectivitat, l’associació, l'intercanvi de coneixements, per a la seva realització. La pertinença a una societat i la seva cultura és l’expressió del mateix viure. Participar del patrimoni cultural de la humanitat comporta el compromís de facilitar als altres l’accés a aquesta riquesa. El seu gaudi és l’objectiu de la major part d’institucions i col·lectius dedicats a l’ensenyament.
En la realitat, no tothom té accés a aquest patrimoni, ni tan sols en les societats avançades. Sovint les mancances econòmiques, el caràcter elitista de certes institucions, les estrictes proves de selecció, els programes exhaustius, dificulten l’accés a la formació. El nostre compromís és endinsar-nos en l’univers del coneixement i del saber, fer i facilitar les eines a aquells que vulguin avançar pel mateix camí.

Objectius

La UPG vol promoure l’educació basada en el diàleg, el foment de la reflexió compartida i l’anàlisi crítica com a força motriu de les transformacions socials. Actualment, en plena era de la informació, qualsevol pot accedir a través del seu ordinador a una infinitat de dades respecte a qualsevol tema, la qual cosa no implica una reflexió sobre el mateix.
Davant d’una certa massificació de l’oferta cultural, pensem que convé desvincular l’aprenentatge de l’economia i el benefici material, facilitant l’accés a l’educació a persones de qualsevol estatus socioeconòmic i de qualsevol nivell de formació.
Així doncs, els destinataris dels cursos són totes aquelles persones amb inquietuds culturals i formatives, que consideren l’aprenentatge com un procés necessari que s’estén al llarg de tota la vida.